ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตัลและซอฟต์แวร์ระบบการจัดเก็บรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ